บุคลากร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

 

พ.ต.ต.กฤษณัฏฐ์ สุวรรณสินธุ์

ครู (สบ.2)

ครูใหญ่ รร.ตชด.มิตรมวลชน 2

 

ร.ต.ต.ธงไชย ยวงลำใย

รอง สว.(ป.)

 

 

ด.ต.นิธิศ สามบุญชื่น

ผบ.หมู่

 

 


ด.ต.ดำรงณ์ บุญเทียน

ผบ.หมู่

 

 

จ.ส.ต.หญิงกาญจนา กล่อมเกลี้ยง

ผบ.หมู่

 

 

ส.ต.อ.พงษ์สรินทร์ พวงทอง

ครู (ปท1)

 

 

ส.ต.ท.หญิงวิมลรัตน์ ตุ๊คง

ครู (ปท1)

 

 

นางสาวสุภามาศ ประจวบพร

ผดด.

 


 

นายวีระ ภุมรินทร์

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาววราภรณ์ ชัชวาลย์

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน