ประมวลภาพการรับเสด็จพระราชดำเนิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

 

ภาพบรรยากาศในโรงเรียน

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษ

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน